Gian Piero de Bellis

Poliarchia : Manifest

(2002)

 


 

1. Wprowadzenie

W XX wieku pojawił się wirus, który rozprzestrzenił się na całym świecie.

Opanował on umysły, oddziaływał na postawy, kierował działaniami, zdominował życie, unicestwił jednostki, a nawet całe wspólnoty.

Nazwa tego wirusa to etatyzm.

Od Londynu do Waszyngtonu, od Paryża do Berlina, od Moskwy do Pekinu, od Madrytu do Buenos Aires etatyzm wyłania się i działa przyjmując rozmaite formy, przybierając różne maski i określenia.

Nadszed czas, aby przeanalizować naturę tego wirusa oraz choroby i dolegliwości, które on zrodził.

Nadszed czas, aby zdemaskować wymyślone ideologiczne zasłony wykorzystane w XX wieku i zaproponować nowy paradygmat zdolny wytłumaczyć szereg różnych, niewyjaśnionych zjawisk.

Aby to uczynić, musimy w pierwszej kolejności prześledzić przyczyny powstania i rozwoju tego wirusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Wprowadzenie]  [I]  [II]  [III]